Εσωτερικές ασφάλειες

Οι εσωτερικές ασφάλειες ντουλαπιών, δεν είναι ορατές στα παιδιά, και τα αποτρέπουν από το άνοιγμα των ντουλαπιών, συμβάλλοντας στη μείωση της πιθανότητας παιδικού ατυχήματος.

Προβάλλονται και τα 8 αποτελέσματα